Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

Pozvánka na VIII. zasadanie OZ

Kultúra a šport

22.9.2019   15:00

Žakovce 2.jpg

Rímskokatolícky kostol sv. Mikuláša v Žakovciach

Dostať druhú šancu

OZ Ambrelo v spolupráci s Obcou Žakovce

 

Pozvánka na VIII. zasadanie OZVytlačiť
 

STAROSTKA  OBCE   ŽAKOVCE

POZVÁNKA

v súlade s ustanovením § 12 ods. 1 zákona SNR č.369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení  neskorších zmien a doplnkov
z v o l á v a m

VIII.  zasadnutie  Obecného  zastupiteľstva v Žakovciach
na deň 11. september 2019 /streda/
so začiatkom o 15.30 hod. v kancelárií starostky obce s týmto programom:

 1. Otvorenie zasadnutia
 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
 3. Schválenie návrhovej komisie
 4. Kontrola plnenia uznesení
 5. Správa o činnosti MŠ za šk. rok 2018/2019
 6. Správa o činnosti ZŠ za šk. rok 2018/2019
 7. Zabezpečenie výchovno-vzdelávacieho procesu ZŠ 2019/2020
 8. Informácia o školskom vzdelávacom programe ZŠ na šk. rok 2019/2020
 9. Monitorovacia správa plnenia príjmov Obce Žakovce a čerpania výdavkov obce Žakovce k 30.6.2019
 10. II. úprava rozpočtu k 31.8.2019
 11. Vyhodnotenie obchodno - verejnej súťaže
 12. Prevádzkovanie verejného vodovodu PVPS a.s. Poprad
 13. Schválenie  VZN č. 3/2019 ktorým sa vyhlasujú záväzné časti Územného plánu Obce Žakovce
 14. Schválenie VZN č.4/2019 o podmienkach  poskytovania dotácií  z prostriedkov Obce Žakovce
 15. Schválenie Dodatku k prevádzkovému poriadku verejnej kanalizácie Žakovce
 16. Informácia o predbežnom záujme odpredaja pozemkov na účely IBV
 17. Informácia o príprave územného konania IBV pri MŠ
 18. Informácia o investičných akciách v obci Žakovce
 19. Žiadosti
 20. Rôzne
 21. Diskusia
 22. Schválenie návrhu na uznesenie
 23. Záver

Žiadam Vás, aby ste svoje súkromné a služobné záležitosti usporiadali tak, aby ste sa zasadnutia včas a nerušene zúčastnili. 
                                                                              Mgr. Katarína Krullová
                                                                              starostka obce Žakovce                                                                                                                                                                                               


 
 

dnes je: 19.9.2019

meniny má: Konštantín

podrobný kalendár

webygroup
ÚvodÚvodná stránka