Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

Pozvánka na ustanovujúce zasadnutie OZVytlačiť
 

STAROSTKA   OBCE   ŽAKOVCE

 

POZVÁNKA

v súlade s ustanovením § 12 ods. 1 zákona č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení  neskorších zmien a doplnkov

z v o l á v a m

 ustanovujúce zasadnutie  Obecného  zastupiteľstva v Žakovciach na deň 27. novembra 2018 /utorok/

so začiatkom o 15.30 hod. v zasadačke obecného úradu s týmto programom:

 

 1. Otvorenie zasadnutia.
 2. Určenie zapisovateľa
 3. Oznámenie výsledkov volieb do orgánov samosprávy obce a odovzdanie osvedčení o zvolení novozvolenému starostovi a poslancom novozvoleného obecného zastupiteľstva (predseda miestnej volebnej komisie).
 4. Zloženie sľubu novozvoleného starostu obce, prevzatie insígnií a prevzatie vedenia ustanovujúceho zasadnutia novozvoleným starostom.
 5. Zloženie sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva.
 6. Vystúpenie novozvoleného starostu.
 7. Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva.
 8. Určenie overovateľov zápisnice
 9. Schválenie návrhovej komisie
 10. Oznámenie starostu o poverení poslanca zastupovaním starostu
 11. Poverenie poslanca obecného zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť zasadnutia obecného zastupiteľstva
 12. Zriadenie obecnej rady a voľba jej členov
 13.  Zriadenie komisií, voľba ich predsedov a členov
 14. Určenie platu starostu obce
 15. Zásady odmeňovanie poslancov Obecného zastupiteľstva
 16. Schválenie Plánu zasadaní obecného zastupiteľstva v roku 2019
 17. Schválenie pracovných obvodov poslancov
 18. Rôzne – príprava VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, návrhy do rozpočtu obce na rok 2019
 19. Diskusia.
 20. Záver.

Žiadam Vás, aby ste svoje súkromné a služobné záležitosti usporiadali tak, aby ste sa zasadnutia včas a nerušene zúčastnili.

Mgr. Katarína Krullová
starostka obce Žakovce

 

                                                                                                  


 
 

dnes je: 25.5.2019

meniny má: Urban

webygroup
ÚvodÚvodná stránka